2 יח'\חבילה טייוואן ALPHA מותג הואה R09 פוטנציומטר סוג, A20K ציר ארוך, מחצית פיר 17 מ"מ|potentiometer alpha|potentiometer a20kpotentiometer shaft -

2 יח'\חבילה טייוואן ALPHA מותג הואה R09 פוטנציומטר סוג, A20K ציר ארוך, מחצית פיר 17 מ"מ|potentiometer alpha|potentiometer a20kpotentiometer shaft -

2 יח'\חבילה טייוואן ALPHA מותג הואה R09 פוטנציומטר סוג, A20K ציר ארוך, מחצית פיר 17 מ"מ|potentiometer alpha|potentiometer a20kpotentiometer shaft -

  • Product ID32830276174
  • Sale Pricepiece
  • DeliveryFree Shipping
  • Rating()