Get Style or Die Trying

Det finns alltid en anledning att vara stylish. Den här exklusiva foldern för Settla Law tog vi fram i samarbete med AD Johannes Kitselis.